ciri ciri datangnya hari kiamat menurut alquran dan sunnah adalah

Halo, selamat datang di hulala.co.id

Pertanyaan mengenai akhir zaman dan datangnya hari kiamat selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dalam ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah memberikan banyak gambaran tentang peristiwa dahsyat tersebut. Artikel ini akan mengupas secara mendalam ciri-ciri kedatangan hari kiamat menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah.

Pendahuluan

Hari kiamat atau hari akhir adalah keyakinan yang fundamental dalam ajaran Islam. Ini merupakan hari pembalasan di mana semua manusia akan dibangkitkan dari kubur dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan bahwa hari kiamat akan datang secara pasti, namun waktunya hanya diketahui oleh-Nya.

Para ulama dan ahli tafsir telah menghimpun berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengisyaratkan tanda-tanda atau ciri-ciri kedatangan hari kiamat. Ciri-ciri tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

 1. Tanda-tanda Kiamat Kecil
 2. Tanda-tanda Kiamat Besar

Tanda-Tanda Kiamat Kecil

Tanda-tanda Kiamat Kecil adalah peristiwa atau gejala yang telah mulai bermunculan dan menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapa tanda tersebut antara lain:

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berkembang Pesat

Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa salah satu ciri kiamat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Surah Al-Rum ayat 9, Allah SWT berfirman, “Allah menciptakan semua makhluk, kemudian Dia mengembangkan mereka menjadi lebih baik.” Hadis Nabi juga menyampaikan, “Sesungguhnya Allah akan terus mengembangkan ilmu pengetahuan hingga tiada yang tersisa kecuali Allah SWT sendiri.”

Banyak Perselisihan dan Konflik

Tanda kiamat kecil lainnya adalah merebaknya perselisihan dan konflik di berbagai belahan dunia. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 191, Allah SWT berfirman, “Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.” Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Hari kiamat tidak akan datang hingga kalian saling bunuh-membunuh bagaikan binatang buas yang saling menyerang.”

Fitnah dan Kemunafikan Merajalela

Fitnah dan kemunafikan merupakan tanda kiamat kecil yang sangat berbahaya. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman, “Dan apabila datang berita bohong kepadamu, maka telitilah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang sebenar-benarnya.”

Kemaksiatan dan Kezaliman Meluas

Tanda kiamat kecil yang mengkhawatirkan adalah luasnya kemaksiatan dan kezaliman di masyarakat. Dalam Surah Al-A’raf ayat 160, Allah SWT berfirman, “Dan sungguh, Kami akan menimpakan kepada mereka azab demi azab, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Hari Semakin Cepat Berputar

Salah satu tanda kiamat kecil yang sering disebutkan dalam hadis adalah semakin cepatnya hari berputar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Hari kiamat tidak akan datang hingga hari-hari menjadi pendek.”

Matahari Terbit dari Barat

Tanda kiamat besar yang paling terkenal adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dalam Surah Al-Muzammil ayat 18, Allah SWT berfirman, “Pada hari ketika langit dibongkar bagaikan kulit kambing dan gunung-gunung dihancurkan bagaikan bulu yang diterbangkan.”

Keluarnya Dajjal

Dajjal adalah sosok fitnah terbesar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak akan terjadi hari kiamat hingga keluar Dajjal, yaitu seorang pemuda berkulit putih berambut keriting dan bermata juling.”

Turunnya Nabi Isa AS

Kedatangan Nabi Isa AS ke bumi menjelang hari kiamat adalah tanda besar lainnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil.”

Munculnya Kabut Tebal

Munculnya kabut tebal yang menyelimuti bumi merupakan tanda kiamat besar yang sangat dahsyat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Hari kiamat tidak akan datang hingga muncul kabut tebal yang menghalangi pandangan manusia.”

Gempa Bumi Dahsyat

Gempa bumi yang sangat dahsyat akan mengguncang seluruh bumi menjelang hari kiamat. Dalam Surah Al-Zalzalah ayat 1-2, Allah SWT berfirman, “Ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.”

Langit Berubah Warna

Langit berubah warna menjadi merah, kuning, dan hitam merupakan tanda kiamat besar yang sangat menakutkan. Dalam Surah Al-Ma’arij ayat 8-9, Allah SWT berfirman, “Pada hari ketika langit menjadi merah bagaikan tembaga yang dipanaskan, dan gunung-gunung menjadi bagaikan bulu yang diterbangkan.”

Tiupan Sangkakala Pertama

Tiupan sangkakala pertama merupakan tanda kiamat besar yang paling dahsyat. Dalam Surah Az-Zumar ayat 68, Allah SWT berfirman, “Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.”

Tiupan Sangkakala Kedua

Tiupan sangkakala kedua merupakan tanda kiamat besar yang menandai kebangkitan manusia dari kubur. Dalam Surah Yasin ayat 51, Allah SWT berfirman, “Kemudian ditiuplah sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri di kuburannya.”

Kelebihan Ciri-Ciri Kedatangan Hari Kiamat Menurut Al-Quran dan Sunnah

Mengetahui ciri-ciri kedatangan hari kiamat memiliki banyak kelebihan, di antaranya:

 1. Menambah keimanan dan meningkatkan rasa takut kepada Allah SWT.
 2. Memotivasi untuk beramal saleh dan mempersiapkan diri menjelang hari kiamat.
 3. Membuat hati menjadi tenang dan tenteram dalam menghadapi ketidakpastian hidup.
 4. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kemaksiatan.
 5. Meningkatkan kesadaran tentang kehidupan akhirat dan mendorong untuk selalu berbuat baik.

Kekurangan Ciri-Ciri Kedatangan Hari Kiamat Menurut Al-Quran dan Sunnah

Meskipun memiliki banyak kelebihan, informasi tentang ciri-ciri kedatangan hari kiamat juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya:

 1. Tidak dapat memberikan waktu pasti tentang kapan hari kiamat akan terjadi.
 2. Tidak semua ciri-ciri kiamat disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis.
 3. Beberapa ciri-ciri kiamat bersifat samar dan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.
 4. Informasi tentang ciri-ciri kiamat dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan.
 5. Pengetahuan tentang ciri-ciri kiamat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab hidup di dunia.

Tabel Ciri-Ciri Kedatangan Hari Kiamat Menurut Al-Quran dan Sunnah

Ciri-Ciri Dalil Al-Quran/Sunnah Penjelasan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berkembang Pesat Surah Al-Rum ayat 9 Kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Banyak Perselisihan dan Konflik Surah Al-Baqarah ayat 191 Merebaknya pertikaian dan pertumpahan darah di berbagai belahan dunia.
Fitnah dan Kemunafikan Merajalela Surah Al-Hujurat ayat 6 Penyebaran fitnah dan kemunafikan yang menyesatkan dan mengadu domba.
Kemaksiatan dan Kezaliman Meluas Surah Al-A’raf ayat 160 Berbagai bentuk kemaksiatan dan kezaliman yang merajalela di masyarakat.
Hari Semakin Cepat Berputar Hadis riwayat Imam Ahmad