mimpi di siang hari menurut islam

Kata Pengantar

Halo, selamat datang di hulala.co.id. Artikel kali ini akan mengupas tuntas tentang mimpi di siang hari menurut perspektif Islam. Mimpi di siang hari, sering kali dianggap remeh dan tidak memiliki makna yang signifikan. Namun, dalam ajaran Islam, terdapat banyak hadis dan penafsiran ulama yang menjelaskan tentang keutamaan dan bahaya mimpi di siang hari. Artikel ini akan menyajikan penjelasan komprehensif tentang topik tersebut, membantu kita memahami dengan baik tentang makna mimpi di siang hari dalam pandangan Islam.

Pendahuluan

Dalam Islam, mimpi di siang hari dikenal dengan istilah “Qailulah” atau “Nafilah”. Mimpi ini terjadi pada waktu siang hari, setelah waktu sholat Dhuhur hingga sore hari. Menurut ajaran Islam, mimpi di siang hari memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:

 • Mendapatkan Rahmat Allah: Mimpi di siang hari dapat menjadi salah satu cara Allah memberikan rahmat dan kebaikan kepada hamba-Nya.
 • Memperoleh Pengetahuan: Terkadang, mimpi di siang hari memberikan petunjuk atau jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi.
 • Menghindarkan Diri dari Musibah: Mimpi di siang hari dapat menjadi peringatan bagi seseorang untuk menghindari bahaya atau musibah yang akan datang.
 • Kelebihan dan Kekurangan Mimpi di Siang Hari Menurut Islam

  Selain memiliki keutamaan, mimpi di siang hari juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya:

 • Gangguan Ibadah: Mimpi di siang hari yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas ibadah, seperti sholat atau membaca Al-Qur’an.
 • Menimbulkan Kemalasan: Kebiasaan mimpi di siang hari yang tidak terkendali dapat menyebabkan kemalasan dan enggan untuk beraktivitas.
 • Mengundang Gangguan Jin: Mimpi di siang hari yang tidak diiringi dengan adab yang baik dapat mengundang gangguan dari makhluk halus.
 • Adab Bermimpi di Siang Hari Menurut Islam

  Untuk memperoleh manfaat dan menghindari keburukan dari mimpi di siang hari, penting untuk mengikuti adab dan sunnah yang dianjurkan dalam Islam, yaitu:

 • Tidur dengan Wudhu: Tidur dalam keadaan berwudhu dapat menghindarkan diri dari gangguan jin dan membuat mimpi lebih baik.
 • Berdoa Sebelum Tidur: Membaca doa sebelum tidur dapat memohon perlindungan Allah dan kebaikan dalam mimpi.
 • Tidur di Tempat yang Bersih dan Nyaman: Tidur di tempat yang bersih dan nyaman dapat membuat tidur lebih nyenyak dan mimpi lebih jernih.
 • Berkata yang Baik Sebelum Tidur: Berkata-kata yang baik sebelum tidur dapat memberikan dampak positif pada mimpi.
 • Bangun dengan Segera: Setelah terbangun dari mimpi, sunnahnya untuk segera bangun dan tidak bermalas-malasan.
 • Cara Menafsirkan Mimpi di Siang Hari Menurut Islam

  Penafsiran mimpi di siang hari dalam Islam tidaklah saklek. Namun, terdapat beberapa prinsip umum yang dapat digunakan, yaitu:

 • Memahami Simbol: Mimpi sering kali menggunakan simbol untuk menyampaikan maknanya. Memahami simbol-simbol tersebut dapat membantu menafsirkan mimpi.
 • Menghubungkan dengan Kejadian Nyata: Mimpi di siang hari terkadang berkaitan dengan kejadian atau pengalaman yang sedang dialami.
 • Memohon Petunjuk Allah: Jika kesulitan menafsirkan mimpi, dapat memohon petunjuk kepada Allah melalui doa atau istikharah.
 • Bahaya Menafsirkan Mimpi Secara Sembarangan

  Menafsirkan mimpi di siang hari secara sembarangan dapat berbahaya, karena:

 • Menimbulkan Kecemasan: Penafsiran yang salah dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang tidak perlu.
 • Menghalang dari Ibadah: Terlalu fokus pada penafsiran mimpi dapat menghalangi seseorang untuk beribadah dan melakukan kewajiban lainnya.
 • Mengundang Syirik: Menjadikan mimpi sebagai sumber utama pengambilan keputusan dapat mengarah pada syirik atau mempercayai selain Allah.
 • Kesimpulan

  Mimpi di siang hari menurut Islam memiliki keutamaan dan kekurangan. Dengan mengikuti adab dan sunnah yang diajarkan, kita dapat memperoleh manfaat dari mimpi di siang hari dan menghindari keburukannya. Namun, penting untuk tidak menafsirkan mimpi secara sembarangan dan menjadikan mimpi sebagai sumber utama pengambilan keputusan. Sebaliknya, kita harus selalu berpedoman pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, serta memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap urusan kita.

  Kata Penutup

  Demikianlah penjelasan tentang mimpi di siang hari menurut perspektif Islam. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Ingatlah selalu untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal mimpi di siang hari. Dengan demikian, kita dapat memperoleh manfaat dari mimpi dan terhindar dari keburukannya, insya Allah.

  FAQ

 • Apa saja manfaat mimpi di siang hari menurut Islam?
  • Mendapatkan rahmat Allah
  • Memperoleh pengetahuan
  • Menghindarkan diri dari musibah
 • Apa saja kekurangan mimpi di siang hari menurut Islam?
  • Gangguan ibadah
  • Menimbulkan kemalasan
  • Mengundang gangguan jin
 • Bagaimana cara menafsirkan mimpi di siang hari menurut Islam?
  • Memahami simbol
  • Menghubungkan dengan kejadian nyata
  • Memohon petunjuk Allah
 • Mengapa berbahaya menafsirkan mimpi secara sembarangan?
  • Menimbulkan kecemasan
  • Menghalangi dari ibadah
  • Mengundang syirik
 • Adab apa yang harus dilakukan sebelum tidur untuk mendapatkan mimpi yang baik?
  • Tidur dengan wudhu
  • Berdoa sebelum tidur
  • Tidur di tempat yang bersih dan nyaman
  • Berkata yang baik sebelum tidur
  • Bangun dengan segera
 • Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan mimpi buruk?
  • Mencari perlindungan kepada Allah
  • Tidak menceritakan mimpi buruk kepada orang lain
  • Melakukan sholat sunnah
 • Apakah mimpi di siang hari bisa menjadi pertanda suatu kejadian?
  • Ya, terkadang mimpi di siang hari dapat memberikan petunjuk atau peringatan.
 • Apakah semua mimpi di siang hari memiliki arti?
  • Tidak, tidak semua mimpi di siang hari memiliki arti.
 • Apakah mimpi di siang hari bisa menjadi sumber inspirasi?
  • Ya, mimpi di siang hari dapat menjadi sumber inspirasi untuk karya seni, sastra, atau lainnya.
 • Bagaimana cara membedakan antara mimpi yang baik dan buruk?
  • Mimpi yang baik biasanya membawa ketenangan dan kebahagiaan, sedangkan mimpi yang buruk biasanya menimbulkan kegelisahan dan kesedihan.
 • Apakah boleh tidur di siang hari setelah sholat Ashar?
  • Sebaiknya tidak, karena tidur di siang hari setelah sholat Ashar dapat menyebabkan malas dan mengantuk pada malam hari.
 • Apakah mimpi di siang hari bisa mempengaruhi kesehatan?
  • Ya, mimpi di siang hari yang berlebihan dapat mengganggu kualitas tidur pada malam hari dan menyebabkan masalah kesehatan.
 • Bagaimana cara mengatasi kebiasaan mimpi di siang hari yang berlebihan?
  • Membuat jadwal tidur yang teratur
  • Olahraga secara teratur
  • Menghindari konsumsi kafein dan alkohol
  • Membuat lingkungan tidur yang nyaman
  • Membaca doa sebelum tidur